Styrelse

Helsingfors Befolkninsskyddsförening rf:s styrelse från 2020-01-01:

Ordförande

Jukka Lehtiranta
050 487 1344
jukka.lehtiranta@gmail.com

Pekka Kyrenius
040 573 1626
pekka.kyrenius@aalto.fi

Marja Rikman-Koski
040 594 7411
marjarikman@gmail.com

Keijo Koikkalainen
050 528 8590
keijo.koikkalainen@kolumbus.fi

Petri Lemmetty
050 348 1909
petri.lemmetty@gmail.com

Sari Jusslin
040 563 2376
sarijusslin@gmail.com

Petri Smolander
040 729 5526
petri.smolander@welho.com

Mika Rahikainen
040 747 6013
mika.rahikainen@me.com

Maarit Willberg
040 581 6699
maarit.willberg@gmail.com

 

Advisor

Greta Nikkilä
040 722 8120
greta.nikkila@gmail.com

Jari Markkanen
050 430 6304
jari.markkanen@hel.fi
Helsingfors Räddningsverket contact person
PL 112 0099 Helsingin Kaupunki