Kvinnoavdelning

Ordförande Marja Rikman-Koski
tel. 040 594 7411
e-mail marjarikman@gmail.com

Vice ordförande Greta Nikkilä
tel. 040 722 8120
e-mail greta.nikkila@gmail.com

Sekreterare Sari Jusslin
tel. 040 563 2376
e-mail sarijusslin@gmail.com

Principer för Helsingfors Befolkningsskyddsföreningens kvinnoavdelningen

  • Fungera som arbetsband mellan föreningens kvinnomedlemmar och föreningens styrelse samt andra kvinnomedlemmar
  • Uppehålla kontakter med kvinnor-organistioner och förbund på området samt ge vidare upplysningar angående befolkningsskyddet
  • Fungera som specialister på frågor angående kvinnornas medarbete på befolkningsskyddet
  • Fungera att förbättra kvinnornas kännedom och aktivitet inom befolkningsskyddet
  • Ge stöd på befolkningsskyddsförenings basis